Šta Je To što Mogu Da Poboljšam Da Bi Klijent Bio Zadovoljan? - Intervju Sa Sanjom Jovanović - Funky Marketing
Sanja Jivanovic Funky Intervju